Vi får nødvendigvis endel spørsmål, her skal vi forsøke å gå igjennom de vanligste.

Hvem/ hva står bak dybdekart.no? Eierne av prosjektet og nettsiden er Dan Stranberg og Erik Grimsøen. Men vi har med oss flere andre som hjelper til med å oppdatere kartene, og selvfølgelig alle brukerne som leverer sine logger til oss.

Hvordan får jeg Premium-tilgang så jeg ser alle kart? Det får du ved å levere data (ekkoloddlogger) til prosjektet. Det er disse loggene vi bruker for å lage kartene våre.

Hvordan finansieres dybdekart.no? Med Dan og Eriks (se over) private midler. Primært er det snakk om kjøp eller leie av programvare for å lage kartene, samt serverleie og domeneleie.

Hva er målet for dybdekart.no? Målet er å lage dybdekart for sportsfiske i ferskvann innenfor Norges grenser. Desto flere vann og elver vi kan lage kart for, desto bedre.

Hvorfor lager ikke dybdekart.no kart for saltvann? Delvis fordi det er forbudt med privat kartlegging i saltvann i Norge, og delvis på grunn av arbeidsmengden.

Hvor mye koster kartene? Kartene våre er gratis for våre brukere. Mange av våre kart krever at du har det vi kaller Premium-bruker, en slik brukerstatus får du når du bidrar til prosjektet med dine egne logger.

Hvordan lages kartene deres? Vi bruker dybde- og posisjonsdata som interpoleres. Slike data henter vi fra innsendte logger, samt at vi logger mye selv. Vår primære programvare er Reefmaster, men vi bruker også mange andre programmer og tjenester for å konvertere kartene til ønskede formater eller tilpasse for spesielle behov. Blant annet AutoChart og Insight Map Creator.

Har dybdekart.no noe med Insight Genesis, C-Map eller Navionics å gjøre? Nei. Mange av våre brukere benytter også andre kart, og det er selvfølgelig lov. Vi oppfordrer generelt til å både dele logger med så mange som mulig, og å ha flere kartalternativer når du skal på tur.

Har dybdekart.no noe med Lowrance, Simrad, B&G, Garmin, Raymarine, Humminbird eller andre merker å gjøre? Nei. Vi må nødvendigvis ha noe kontakt med de ulike produsentene innen marin elektronikk med tanke på den rent tekniske biten, men vi er frittstående og uavhengige av merker eller importører etc.

Deler dere mine logger videre? Per i dag deles ikke dine logger direkte med noen andre enn admins internt i prosjektet. Men dine logger deles i den forstand at de brukes i kartene vi lager, som igjen deles via nettsiden vår. Vi tar et forbehold om mulig fremtidig deling av logger, rett og slett fordi vi ikke vet hva fremtiden kan gi av muligheter for dybdekart generelt, og vi vil forbeholde oss retten til å sørge for at våre brukere skal ha tilgang til best mulig kart uansett hva fremtiden bringer. Dybdekart.no er IKKE et kommersielt prosjekt, og har ingen planer om å bli det. Vi som står bak har dette som en hobby, og som hobbyer flest koster også denne penger uten å bringe inntekter.

Hvorfor er det en hengelås på mange kart? Det er delvis et ønske fra våre brukere. Mange anser et godt dybdekart som svært verifult for sitt sportsfiske, og ønsker ikke at alt og alle skal ha tilgang til "deres" kart. Det er de som logger i det enkelte vann som bestemmer hva som skal være åpent, og hva som skal være forbeholdt Premium-brukere. For vår del bidrar hengelåsen til å motivere fremtidige brukere til å logge data og sende inn til oss.

Selv om jeg har laget en bruker får jeg ikke tilgang, hvorfor ikke? Se over. Mange av kartene krever Premium-bruker, og dette får du etter at du har levert dine første logger til oss.

Hvordan logger jeg? I vår artikkelseksjon (http://www.dybdekart.no/Article) finner du beskrivelser av hva du rent teknisk skal trykke på for å logge med mange merker/ modeller.

Hvor fort kan jeg kjøre når jeg logger? Vi anbefaler generelt at man ikke kjører fortere enn 4-5 knop under logging, vanlig dorgefart er optimalt. Det er flere årsaker til denne anbefalingen, og de er litt tekniske. Men den viktigste er at når farten på båten din øker, så endres båtens stilling i vannet i form av at baugen (fronten) går opp og akterspeilet (bakenden) går ned. Dermed endres også vinkelen på ekkoloddgiveren din, og den vil vise for stor dybde. Hvis du virkelig vil finne maksimal fart for logging i din båt, så finn frem et vater. Se på vateret når båten kjører i to knop, og så øker du farten gradvis. Når vateret viser at båten din endrer vinkel i vannet kjører du for fort.

Hvordan sender jeg inn mine logger? De sendes inn til oss per mail. Se denne artikkelen. http://www.dybdekart.no/Article/View/10

Hva gjør dere med mine logger etter at kartet er oppdatert? De lagres hos oss. Delvis fordi vi ønsker en back-up, men også fordi den tekniske utviklingen innen programvare for å lage kart stadig går fremover, og det er umulig å si hva de originale loggene kan brukes til i fremtiden. Vi tar derfor vare på loggene i tilfelle de kan brukes til enda bedre kart i fremtiden.

Kan jeg bruke kartene på min kartplotter? Dersom du har en kompatibel plotter fra Lowrance/ Simrad/B&G/Humminbird er svaret ja. Vi kan dessverre ikke lage kart for nyere modeller av Garmin, eller til Raymarine og Furuno. Dette på grunn av begrensinger hos disse merkene, hadde det vært opp til oss skulle vi gjerne laget kart til alle kartplottere på markedet. Hvis du har en Garmin/Raymarine/Furuno kartplotter og ønsker å bruke våre kart på den, så kontakt leverandøren direkte. Desto flere som maser, desto større er sannsynligheten for at også disse merkene åpner opp for våre kart.

Hva med varierende vannstand? Der vi har tilgang på vannstand løpende korrigerer vi hver enkelt logg mot et nullpunkt før loggen legges til i kartet. Dette står på siden til det enkelte vann, der finner du hva vi bruker som nullpunkt og link til NVEs målestasjon.

Hvorfor tar det så lang tid før kartet oppdateres? Dybdekart.no drives på dugnad, og alle kostnader dekkes av eiernes private lommebøker. Oppdatering av kartene gjøres på dugnadsbasis, som oftest på kveldstid etter jobb. Særlig i ferier kan det ta tid før kartene oppdateres. (Vi admins vil også fiske litt.) Vi er stolte av kvaliteten på kartene våre, og bruker akkurat den tiden det tar å oppdatere og kvalitetssikre kartene innenfor våre standarder før vi legger de ut.

Har dere noen kvalitetsstandarder? Ja, vi har våre interne retningslinjer. Vi bruker ikke data fra logger tatt opp i plan (se punktet om fart ved logging), og vi forsøker å bruke en interpolasjon per vann som er fornuftig for akkurat det vannet. Per i dag er den maksimale interpolasjonen vi bruker 150 meter, da i de største innsjøene som Mjøsa og Randsfjorden. På noen kart over småvann er vi helt nede i 25 meters interpolasjon, mens de fleste ligger på 75-100 meters interpolasjon. Du vil se blanke felter i kartene våre, det er områder hvor vi ikke har data nok til å gjøre en forsvarlig interpolasjon.

Hva er interpolasjon? Interpolasjon er et uttrykk fra statistikk, det handler med andre ord om matematikk. Kort forklart er det å beregne noe man ikke vet basert på noe annet som man vet. Du kan kalle det "kvalifisert gjetning". Vi bruker dybde og posisjonsdata fra loggene vi får inn, og så lar vi programvaren vi bruker beregne dybder mellom disse loggene. Da sier det seg selv at desto flere logger vi har fra et vann, og desto tettere disse loggene er kjørt, desto mindre gjetning og desto mer fakta.

Kan jeg dele kartene fra dybdekart.no med andre? Kartene som ligger åpne (både våre og kart fra andre kilder som vi har linket til) kan du dele så lenge du henviser til kilden. Kartene våre som er forbehold Premium-brukere skal ikke deles. Materiale fra vår nettside er beskyttet av Lov om opphavsrett og skal IKKE benyttes kommersielt uten vår skriftlige tillatelse. Samtidig er det verdt å merke seg at våre kart IKKE er beregnet for navigering, og at alle kart inneholder feil.

Tar dere i mot donasjoner? Ja. Vi tar daglig i mot donasjoner av logger fra våre brukere. Økonomisk støtte, gratis programvare og gratis hardvare etc er selvfølgelig velkomment men ikke en forutsetning. Ta kontakt med oss hvis du har noe slikt i tankene.

Tar dere private oppdrag? I utgangspunktet nei. Vårt formål forutsetter publisering av kart vi jobber med på vår nettside. Våre admins kan dog en hel del om kartlegging og kan selvfølgelig bistå i kartprosjekter utenom dybdekart.no etter eget ønske. Dette kan være oppdrag som strekker seg fra ren teknisk rådgivning til "full pakke" med logging, bearbeiding og produksjon av ulike typer kart og GIS-data. Vi understreker at slikt arbeid kan være begrenset rent juridisk, og faller utenfor dybdekart.nos formål og virke.

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer passordet eller brukernavnet mitt? Da kontakter du oss via Facebook eller mail.

Hvorfor fungerer ikke Google Earth-kartet på mobil/nettbrett? Hvis du har en Android så er dessverre Google Earth appen der blitt svært ustabil etter en oppdatering i 2015. Våre kart har samme formatering som før, men vi styrer ikke Goggle Earth sin utvikling. Har du en IOS (Apple) fungerer våre kart utmerket så lenge du har båndbredde nok og internt minne tilgjengelig.

Kan jeg få Google Earth-kartet til å vise flere tall for dybder? Vi kan dessverre ikke påvirke hvordan Google Earth viser kartene våre, selv om vi bruker deres filformater (KMZ/KML).

Kan jeg justere kartet for vannstand direkte på kartplotteren min? Nei.

Skrevet av

Dybdekart.no Prosjektet for dybdekart av norske innsjøer!