Kjære bruker av dybdekart.no

Det er nå fem år siden Dan og jeg startet dette prosjektet. Vi startet riktignok hver for oss først, jeg tilbake i 2010, men fant fort ut at det var lurt å slå oss sammen. Med det ble dybdekart.no (og dybdekart.com) født, og resten er som det fint heter historie. For deg som ikke vil lese hele teksten oppsummerer jeg kort allerede nå:

I skrivende stund har vi 189 registrerte Premium-brukere, med andre ord personer som har levert logger til prosjektet. Vi har 148 prosjektsjøer der vi lager egne dybdekart basert på nettopp Premium-brukernes logger, og kilder til totalt 837 dybdekart med smått og stort. Hvis jeg kan få skryte litt er det slettes ikke galt for et lett nerdete prosjekt startet av to sportsfiskere med over middels teknisk interesse. Et prosjekt drevet fult og helt på dugnad og 100% finansiert av Dan og meg selv, pluss litt drahjelp fra programvareleverandøren Reefmaster. (A spesial thanks to Matt with Reefmaster is in order, it has been a pleasure.)

Det har vært andre admins enn Dan og meg innvolvert i prosjektet, og alle fortjener en takk for innsatsen. (Dere vet hvem dere er, ingen nevnt ingen glemt.) Men det er liten tvil om hvem som har lagt ned de virkelige timene her. For min egen del dreier det seg om ca 4500 arbeidstimer, og det er vel og merke tiden med en PC. Tiden i båt for å logge selv regner jeg ikke som arbeidstid i så måte. Til sammenlikning er ett normalt arbeidsår cirka 1860 timer.

Og der er utvilsomt årsaken til at vi nå går mot slutten hva gjelder oppdatering av eksisterende kart på nettsiden. Det er rett og slett enormt arbeidskrevende, og jeg personlig ønsker å prioritere andre ting fremover. Heldigvis har de kommersielle alternativene som baserer seg på dybdedata fra privatpersoner blitt ganske bra etterhvert, så behovet for dybdekart.no som primus motor for dybdekart blir gradvis mindre.

Alle mail mottatt per i dag (18.09.2018) som gjelder eksisterende prosjektsjøer vil bli behandlet og kartene oppdatert deretter. Men vi vil ikke opprette nye prosjektsjøer. Etterhvert som mottatte mailer er ferdig behandlet en gang ut på vinteren, vil kartene ikke lengre oppdateres. Da vil nødvendigvis de fleste av våre brukere som ikke allerede benytter et av de kommersielle alternativene (alle de store merkene har slike alternativer) bidra til en eller flere av disse i steden. På sikt vil kartene her på dybdekart.no bli stadig mer utdaterte og akterutseilt, og prosjektet vil kunne avsluttes helt og holdent. Når det skjer er umulig å si, vi skal uansett love deg at vi vil varsle etter beste evne i god tid før vi tar ned nettsiden, og at det TIDLIGST skjer i 2020.

Alle Premium-brukere vil, når mailboksen er tom hos oss, få et tilbud om å overta grunndataene for tre av de vannene de selv har logget til. På den måten kan man bygge videre på "sitt" kart med Reefmaster på egenhånd dersom man ønsker det. Vi vil også se på muligheten for at de kommersielle alternativene får ta del i basen vår, slik at våre brukere kan få den samme kvaliteten der som vi har levert. Dette vil også bidra til noe som har vært et poeng for oss hele veien, dybdekart.no skal ikke være konkurransevridende. Men her gjenstår det litt planlegging før vi kan komme med mer håndfast informasjon.

Dan og jeg har unektelig diskutert dette litt, og beslutningen har vært en modningsprosess. Vi ønsker begge å beklage eventuelle ulemper dette byr på for deg som bruker, men håper samtidig du har nytt godt av flere år med gratis dybdekart, utviklet og kvalitetssikret av entusiaster. Vi vil takke alle dere der ute, og spesielt til alle dere som har levert logger til prosjektet. Jeg personlig har hatt stor glede av prosjektet, og jeg håper du som bruker også har hatt det.

Hilsen Erik

Skrevet av

Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri