Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.

Mjøsa er Norges største innsjø og hjem for cirka 20 fiskearter. For sportsfiskeren er Mjøsa kanskje mest kjent for sine stammer av storørret, men Mjøsa kan også by på svært storvokste eksemplarer av arter som gjedde, abbor, mort, vederbuk og brasme. I inn- og utløpselvene fiskes det også sik og harr med suksess. Blandt øvrige arter kan nevnes lågåsild, krøkle, lake, laue, ørekyte, nipigget stingsild, hork, steinulke og hornulke.

Ved fiske i strandsonen har grunneier fiskerettighetene "utenfor sin eiendom så langt ut som de har utøvd fiske", som i praksis betyr så langt ut som det tradisjonelt har vært fisket med garn. Fisket ute i de frie vannmassene er fritt og det kan fiskes med inntill fire stenger per båt med fri presentasjon. Minstemålet for ørret er 50 cm men vi oppfordrer til at virkelig stor ørret og gjedde settes ut igjen uskadet. Se egen link til fiskeregler lengre ned på denne siden.

Mjøsa

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2019-11-05 20:04:10
NVE Id: 118
Areal: 369.18 km2
Omkrets: 320.32 km
Volum: 55360.52 x 106 m3
Dybde (Max): 453 m

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

15% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Mjosa PNG (zippet fil).zip (51.49 MB) - 2019-07-23

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Mjosa Lowrance.zip (4 MB) - 2019-11-05

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Mjosa KMZ.kmz (26.25 MB) - 2019-11-05

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Mjøsa omriss

Omriss av vannet fra NVE, inneholder ikke noe dybdedata. Dette trenger du bare hvis du skall lage egne dybdekart. Endest for ikke-kommersiellt bruk.

Dybdedata fra NVE

Disse er utarbeidet av NVE på grunnlag av loddinger utført av NVE, NIVA, fylkesmenn og andre. Dessverre er kvaliteten på disse kartene til stor grad ganske dålig. Dybdekartene kan også lastes ned gjennom kartapplikasjonen NVE Atlas.

dk118.pdf

Målt av: Ing.Dahls | Målt år: 1900

Acrobat Reader for at åpne pdf kartene: get.adobe.com/reader. Dybdekartene er kun tilgjengelige for ikke-kommersiell bruk.

Eksterne resurser

Bidragsytere / Kilder

Dag Christer
Erik Walmann
Carl Stiegler
Andreas Nygård
Frank Ronny Johansen
Andreas Aanerud Johansen
Trond Emil Amundsen
Stein Roger Nybakke
Tom Erik Nygårdseter
Martin Solvang Bjellum
Morten Martinsen
Anders T. Øfsti
Ola Hågensen
Arnt Aslak Brekke
Marius Godli
Thomas Monsen
Marius Johansen
stig lombness
Terje S
Steinar
Mats Søreng
Frode Hvaal
Kjetil Sandsbråten
Erland Ryen
Martin Lintorp
Hans Ivar Hagesveen
teamlovaas. hdr
Erik Grimsøen Dybdekart.no, Team Colibri
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Denne sjøen har dybdekart fra NVE.

Kommentarer