Dybdekart.no er en gratis tjeneste, og mye av inneholdet er tilgjengelig for alle. Vi har per dags dato over 800 innsjøer med dybdekart fra NVE og andre kilder. "Premium" innhold som kart til kartplotter og høyoppløslige kart til utskrift er stort sett bare tilgjengelig for medlemmer som selv bidrar til prosjektet med kart-data. Les mer om dette her.
Vestvannet og Mingevannet er en del av Glomma, men hos oss slår vi alt sammen til ett kart. Kartet vil etterhvert som det logges dekke området mellom demningen i Sarpsborg (Sarpefossen) i syd og Vamma i nord. Vannet er næringsrikt og har svært mange fiskearter. De viktigste sportsfiskene er gjedde, abbor og gjørs men her finnes det også et vell av karpefisk.
Minge - og Vestvannet

Vis i google maps.

Senest oppdatert: 2018-10-18 20:30:05

Prosjekt status

Dette er en sjø som prosjektet dybdekart.no arbeider med og logger ekkoloddata fra så vi kan generere dybdekart til dere brukere. Å logge slik data er en tidkrevende aktivitet, så det kan ta lang tid å få nok data til å lage et "perfekt" kart. Men vi jobber fortløpende med å oppdatere kartene etterhvert som brukerene våre sender inn ekkolodddata, uansett om kartet over dette vannet er komplett eller ikke. Under vil du finne en statusbar som i grove trekk viser hvor langt prosessen med ferdistillelse av kartet har kommet, samt statistikk som viser hvor mye data kartet inneholder i dag.

11% Ferdig

Filer

Disse filene er for personlig bruk og må ikke omsettes, gis videre eller på andre måter spres videre uten godkjennelse fra Dybdekart.no. Kart fra Dybdekart.no må aldri brukes til navigering!

Minge- og Vestvannet PNG.png (12.57 MB) - 2018-10-18

Kart for print og visning på skjerm.

Minge- og Vestvannet GE.kmz (3.61 MB) - 2018-10-18

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Lowrance Minge Vest.zip (568 kB) - 2018-10-18

Beklager, men denne filen er bare tilgjengelig for Premium medlemmer.

Eksterne resurser

  • Storgjedda.com

    Nettside med fokus på gjeddefiske i nedre deler av Glomma.
  • inatur

    Her kan du kjøpe fiskekort for dette området.

Bidragsytere / Kilder

Atle Høidalen
Jørgen Ødmann Andersen
magne lilleng
Kjell Bøe
Ole-Håkon Heier

Kommentarer